نظر سنجی

نظرسنجی

خریدار گرامی ، خواهشمند است پرسش های زیر را درباره محصول این شرکت مطالعه کنید و نظر خود را ابراز فرمایید.

Hidden

مرحله بعدی: افزودنی Survey را نصب کنید

Save translation این فرم به افزونه Gravity Forms Survey نیاز دارد. مهم: قبل از انتشار فرم، این نکته را حذف کنید.

بخش اول

بخش دوم

تاریخ خرید(ضروری)
تاریخ نصب(ضروری)
دلیل شما برای انتخاب این شرکت چه بوده است؟
از چه طریقی با این نام آشنا شدید.

بخش سوم

شکل ظاهری بسته بندی

بخش چهارم

نصب از طریق
نحوه تماس با واحد خدمات شرکت
فاصله تماس تا زمان مراجعه سرویس کار
مهارت فنی سرویس کار
نحوه برخورد سرویس کار
پوشش ظاهری سرویس کار